Підручники для школи
 
Новоукраїнка. Новоукраїнський комунальний ДНЗ № 5 «Берізка»
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Звіт про роботу закладу освіти за 2019 - 2020 рік

1.     АНАЛІЗ   РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  №5            

 «БЕРІЗКА»    ЗА   МИНУЛИЙ  2019 – 2020  н.р.

 

 1. Інформаційні  відомості

 

      Комунальний  дошкільний  навчальний  заклад  №5   Новоукраїнської  міської     ради   Кіровоградської  області знаходиться  за адресою :

м. Новоукраїнка,

вул. Соборна, 20.

Тел. 2- 38 -84

Електронна адреса:  [email protected]

            Сайт дошкільного закладу:  berizka.kirovedu.com

Завідуюча: Донець Н.Є.

Вихователь – методист: Кулик В.М.

Розрахований  на    240     місць.

В 2019– 2020 н.р. дошкільний заклад  працював  за   програмами:

 • «Дитина» - Програма виховання і навчання  дітей  від двох до семи років;
 • «Оберіг» - Програма для розвитку дітей від перинатального періоду до 3 років;
 • «Радість творчості» - Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку;
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності;
 • «Скарбниця моралі» - Програма з морального виховання дітей дошкільного віку;
 • «Грайлик» - Програма з організації театралізованої діяльності;
 • «Казкова фізкультура» - Програма з фізичного виховання дітей;

Дошкільний  заклад здійснює    свою діяльність  відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу  (реєстраційний №1435105002000347  ,  від 27.02.2012 р.)

 

        

                    Відомості

  Показники

       Мова    навчання

українська

       Кількість  груп   усього            

13

       1 молодші

3

       2 молодші

3

       середні

4

       старші

3

       Режим  роботи   груп

12 годин

       Кількість  вихованців

245

       Обслуговуючий  персонал

31

       Педагогічний  персонал

37

       Кількість працівників  усього     

68

 

     

  Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми  дошкільної освіти. У закладі є необхідні  нормативно – законодавчі  акти щодо  функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

          Дошкільний навчальний заклад є опорним  закладом в районі з питання «Художньо – естетичний розвиток дошкільника».

        Робочий навчальний план  дошкільного навчального закладу №5 враховує вимоги  Законів України  «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної  середньої  та дошкільної освіти  щодо організації навчально – виховного процесу»,  національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичних рекомендацій « Щодо організації діяльності закладів  освіти , що  забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році». (Додаток до листа МОН України від 02.07.2019 р. №1/9- 419)

 

         Зміст освітньо – виховного  процесу  в дошкільному  навчальному закладі  реалізується  згідно   Програми виховання і навчання  «Дитина» , програми розвитку дітей від перинатального періоду до трьох років «Оберіг» та парціальних програм:  «Радість творчості», «Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  «Грайлик», «Граючись вчимося», «Скарбниця моралі», «Казкова фізкультура».

         Матеріальна база закладу  відповідає вимогам: приміщення забезпечено необхідним обладнанням,  твердим та м’яким інвентарем, навчальними посібниками та іграшками. Проведений  поточний ремонт приміщення та груп дошкільного закладу.  Багато зусиль  колектив доклав на створення  розвивального життєвого простору  дошкільників, предметно – ігрового середовища . Всі групи  поповнили  та розширили центри активності посібниками, іграшками, атрибутами, що дало можливість забезпечити психологічний  комфорт для кожної дитини, створити можливість для реалізації права  на вільний вибір  виду діяльності, дозволило педагогам  виконувати конкретні  освітні завдання, залучати дітей до  процесу пізнання і засвоєння знань і умінь, розвивати допитливість, творчість, комунікативні здібності.

           

 1. Кількісно – якісний склад     педагогічного  колективу дошкільного закладу.
 2.   Освітній  рівень педагогів:

              Дошкільний  навчальний  заклад  повністю  укомплектований педагогічними кадрами:  1 завідувач, 1 вихователь – методист,   29  вихователів, 2 асистента вихователя,  2 музичних  керівника,  1 інструктор з фізичної  культури,  2  керівника  гуртка.  Всього   38  педагогічних працівників.

              Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ стала курсова перепідготовка та атестація. Так, протягом 2018/2019 н.р. було проатестовано 9 педагогів:

 • вихователів  Ревенко І.В., Волошину А.М., Грінченко Л.С., Рудь Н.В., Павичич Т.П., Демчук Н.Б. на підтвердження відповідності займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному       розряду.

 

 

-  вихователя  Кіндіченко Наталію Миколаївну яка  підтвердила  відповідність посаді, та встановлено 2 кваліфікаційну категорію ;

 

-  вихователя  Іщенко Тетяну Миколаївну, яка підтвердили відповідність посаді та відповідність раніше присвоєної  кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії;

 

- вихователя  Марчук Людмилу Євгеніївну, яка  підтвердила  відповідність посаді, та встановлено 1 кваліфікаційну категорію ;

 

- вихователю Грінченко Ларисі Станіславівні  присвоєно  педагогічне звання «Вихователь - методист» .

 

1.3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

         Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2019 року, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2019/2020 н.р.

    Впродовж 2019/2020 н.р. робота методичної служби ДНЗ№5  була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1.    Формування у дошкільників основ екологічної культури , та орієнтування  на сталий стиль життя : навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням за парціальною програмою «Сталий розвиток»

 

2.    Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

 

3. Налагодження партнерської взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти  завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу вебсайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

     Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району, міста й області.

     Результативною була участь методичної служби ДНЗ в районних конкурсах  «Веселка інноваційних  технологій» , де були представлені матеріали досвіду роботи  вихователя Трохимчук В.Л,.  «Кращий за професією».  Педагоги дошкільного закладу прийняли активну участь у районних конкурсах «Ландшафтний дизайн», «Краща групова кімната», «Кращий батьківський куточок», «Міні - музей в  дошкільному закладі», де посіли 1 місце.  Методична служба дошкільного закладу неодноразово брала участь в обласному конкурсі  з питань безпеки життєдіяльності. 

 Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

        Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.

     Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

 • «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» - вересень 2019 р.,
 • « Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.» - грудень 2019 р.,
 • «Формування у дошкільників основ екологічної культури , та орієнтування  на сталий стиль життя : навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням за парціальною програмою «Сталий розвиток» - березень 2020 р.,
 • «Підсумок та завдання на літній оздоровчий період» - травень 2020 р.

 

      Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

        Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

        Протягом року були проведені відкриті  заняття:

 • Свято – розвага «Ми – юні пішоходи», музичний керівник Самарська Н.В.
 • Інтегроване заняття за розділом «Дитина у світі мистецтва» на тему «Світ у картинах художників» , вихователь  Волошина А.М.
 • Інтегроване заняття за розділом «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»  на тему « Коровай власноруч», вихователь      Грінченко Л.С.
 • Інтегроване заняття за розділом  «Мовлення дитини» (за методикою «Лялька – персона», вихователь   Іщенко Т.М.       
 • Інтегроване заняття за розділом «Мовлення дитини » на тему  «Магазин іграшок», вихователь  Демчук Н.Б.
 • Інтегроване заняття за розділом «Мовлення дитини» на тему  «Зимова пригода», вихователь Рудь Н.В.
 • Інтегроване заняття за розділом «Мовлення дитини» на тему  «Подорож у казку», вихователь Павичич Т.П.
 • Інтегроване заняття за розділом «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» на тему  «Веселі клубочки»   Лютий        Марчук Л.Є.
 • Інтегроване заняття за розділом «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»,  вихователь Ревенко І.В.
 • Інтегроване заняття за розділом «Мовлення дитини», вихователь Кіндічеко Н.М.

 

    Протягом навчального року методичною службою ДНЗ систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були такі форми роботи:

 • Семінари-практикуми: «Інформаційно-комунікаційні технології – як чинник підвищення якості дошкільної освіти» (Жовтень 2019 р.),

«Робота з дитячою книгою » (Лютий 2020р.)

 • Теоретичні  семінари : «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку» (Листопад, 2019 р. )

       «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ» (Квітень, 2020р.)

 

 •   Консультації для педагогічних працівників на теми:
 • Дитячі ігри очима дорослих, або навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри
 • Організація дозвілля, розвиток творчих здібностей дітей через театралізовану діяльність
 • Педагогічний коучинг «Ефективні форми співпраці дошкільного  закладу з родинами»
 • Фізичний розвиток дітей дошкільного віку
 • Перші кроки в математику
 • Педагоги і батьки - творчий тандем
 • Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології  у ДНЗ
 • Дослідницька діяльність дітей на прогулянці
 • Розвиток мовлення дітей дошкільного віку                            

             Дієвими та ефективними формами  методичної  роботи з педагогічними кадрами були групові консультації та консультації для спеціалістів ( музичні керівники, керівники гуртків та інструктор з фізичного виховання) на теми:

 • «Планування та ведення документації з гурткової роботи  за програмами «Дитяча хореографія», «Англійська мова»;
 • «Музично – дидактичні ігри та їх значення  у розвитку музичної діяльності»;
 • «Добір музичного репертуару для роботи з дошкільнятами різних  вікових груп»;
 • «Здоров'язбережувальні технології в дошкільному закладі»

 За параметрами анкетування, співбесід з вихователями, моніторингових досліджень виявлена позитивна динаміка в оволодінні інноваційними методиками,   яка дає можливість впровадити її у всіх вікових групах.   Педагогічний колектив постійно працював  над створенням  методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. В результаті групи працюють за такими напрямками:

     На виконання Закону України «Про мови в Україні», «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ  приділялась увага вивченню української мови.  Продовжувалася роз’яснювальна робота серед батьків щодо Закону України «Про мови в Україні». Діти  спілкуються  українською мовою. В кожній групі  обладнані українські національні куточки та етнографічні осередки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва. За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок, пісень.

 

        Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

 

   Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

    Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота хореографічного гуртка «Берізочка», керівник гуртка Рубля І.В. Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Особливу увагу керівник гуртка приділяв роботі з обдарованими дітьми.

    Ефективно та систематично проводилась гурткова робота з англійської мови з дітьми середнього та старшого дошкільного віку. Як підсумок роботи , керівником гуртка Соколенко Н.М. було організоване підсумкове заняття - розвага  «В гостях у Феї».

Проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ: розроблений та постійно поповнюється сайт ДНЗ. Вихователем - методистом ведеться блог, який освітлює методичну роботу закладу.

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби. Так недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів та ІКТ компетентності. (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

Отже, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2020/2021 навчальний рік є:

 1. Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів з питань ІКТ компетентності  педагогів.
 2. Забезпечити подальші умови для проходження курсової перепідготовки та інформуванняпедагогів.

 

1.4. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

            Протягом навчального року адміністрація закладу працювала над реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу. Ефективно здійснювалась управлінська діяльність директором закладу дошкільної освіти  (в усіх сферах життєдіяльності) та вихователем-методистом (у частині методичної роботи та керівництва освітнім процесом).

           Керівник закладу відповідально ставився до прийому на роботу співпрацівників, звільнення відзначені тільки за власним бажанням. Директор вчасно та у межах своєї компетенції видавала накази та розпорядження, систематично контролювала їх виконання. Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ДНЗ  був контроль з боку директора та вихователя-методиста за станом розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку та станом  інших аспектів життєдіяльності закладу, станом організації харчування, медичного обслуговування дітей. Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарад.

             Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил.

           Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове  розвивальне середовище та  матеріально-технічна база закладу  значно покращились.

1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Результати контрольно-аналітичної діяльності. Відповідно до річного плану на 2019/2019 н.р. адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією навчально-виховної роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності педпрацівників до робочого дня, використанням здоров’язберігаючих технологій, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму тощо.

В закладі створена комплексна система контролю за повноцінною роботою всіх учасників навчально-виховного процесу

Управлінська діяльність в ДНЗ здійснювалась на основі партнерсько-рівноправного стилю взаємин.

У закладі створена система інформаційного забезпечення управління та циклограма наказів, розроблено циклограму роботи завідувача та вихователя-методиста, критерії оцінювання роботи працівників закладу.

Управлінська діяльність в дошкільному навчальному закладі була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Продовжувати працювати за новою  редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України,  за програмою виховання і навчання дітей «Дитина» та

за чинними парціальними програмами «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Радість творчості», «Скарбниця моралі», «Грайлик», «Вчимося жити разом», «Казкова фізкультура», «Україна – моя Батьківщина»

2. Забезпечити соціалізацію та адаптацію дітей до умов дошкільного закладу засобами формування емоційної сфери дошкільників.

3. Активізувати пізнавальне ставлення до навколишнього світу шляхом формування мовленнєвої та логіко - математичної  компетентності  дошкільників.

4. Продовжувати роботу щодо створення в закладі дошкільної освіти здоров’язберігаючої системи через оптимальну організацію рухового режиму дошкільників у продовж дня. 

Внутрішній та зовнішній контроль у нашому закладі — це певна система спостережень та перевірок, які дозволяють встановити відповідність рівня навчально-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, а також спонукає до самоаналізу і самооцінки, і порівняння з досвідом інших дошкільних закладів.

 

 З метою прогнозування і регулювання організації освітнього процесу було проведено:

 •     Тематичне  вивчення «Стан роботи з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою» (Грудень, 2019)                

 

             Перевірка здійснювалась за такими напрямками:

 • виявлення рівня компетентності  педагогів з питань соціального розвитку згідно програми «Дитина» ;
 • організована зайнятість дітей  за розділами «Дитина в соціумі» та «Гра дитини»
 • створення відповідного предметно – розвивального середовища та дидактичних посібників;
 • робота по формуванню соціальної  та мовленнєвої компетентності в повсякденному житті, в другу половину дня. 

 

          За період  перевірки   виявлено:

 

 1. По усіх вікових групах  запланована та проводиться  достатня кількість занять за  розділом «Дитина в соціумі», «Гра дитини».

Педагоги дошкільного закладу знайомі із змістом освітньо – виховної діяльності з соціального виховання.      Вихователі ретельно готуються до занять, чітко визначають  завдання, продумують методи і прийоми необхідні для засвоєння дітьми програмових вимог  та готують необхідні наочні посібники.

 

 1. До організації та проведення  занять з соціального виховання  вихователі підходять творчо, використовуючи  передовий досвід.  Слід  відмітити напрацювання таких вихователів:  Рибка В.В., Столбова Н.П., Іщенко Т.М., Якимчук І.П;  Грінченко Л.С., Трохимчук В.Л. Діти в цих групах мають хороший рівень знань, володіють  певними поняттями, вміють вільно висловлювати свою думку, застосовують набуті знання в різних ситуаціях.

                     Ефективним є проведення інтегрованих занять (інтеграція з  мовленнєвим  спілкуванням  з художньою літературою,  театралізованою діяльністю). Таку роботу  вдало ведуть вихователі Цертій Л.О., Рибка В.В., Столбова Н.П., Якимчук І.П., Гетманенко Т.В., Царенко Н.Т., Сидоренко Г.М.

               

 1.  В основному  по всіх групах   створено відповідне предметно – розвивальне середовище та умови   для роботи  з соціально  виховання, театралізованої діяльності та роботи з книгою, підібрано та систематизовано  дидактичний матеріал, в багатьох групах виготовлені  осередки сюжетно- рольових ігор.

 Проте в   деяких групах необхідно  звернути увагу на естетичне оформлення відповідних осередків.

 

 1. Робота з даного питання  не обмежується лише спеціально організованими заняттями, а й розгортається  і в повсякденному житті у формі музичних розваг, вечорів дозвілля, дидактичних ігор, індивідуальної роботи, самостійної художньої діяльності на відповідну тематику.

             На хорошому рівні ведеться робота в середніх  групах № 1,№2 (вихователі  Супрун М.С.,  Грінченко Л.С. ;   в старшій №2 ( вихователь Цуцуловька Д.В. );  в молодших групах №1,  №2, №4 (вихователі   Якимчук І.П., Гетманенко Т.В., Царенко Н.Т., Міщенко О.О. ) 

           Проте в деяких групах ще  не завжди  раціонально використовуються можливості  вільного часу в другу половину дня.

В дошкільному закладі  було проведено ряд  індивідуальних  консультацій на відповідну тематику,  семінари – практикуми : «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку», «Робота з дитячою книгою»,  майстер – класи  досвідчених педагогів, методично – проблемні дні  ,  практичні заняття по обміну досвідом.

 

 1. За підсумками даної перевірки була проведена педагогічна рада на тему                « Розвиток соціальних навичок ефективної взаємодії , як важлива умова формування життєвокомпетентної особистості дошкільника.

 

 1. Поновлено методичний кабінет  теоретичним та практичним матеріалом з питання  саоціальної компетентності, театралізованої діяльності .        

 

 • Комплексне вивчення  стану  життєдіяльності дітей   в середній групі

 № 1 (вихователі  Цертій Л.О., Якимчук І.П.) В результаті комплексної перевірки виявлено, що стан навчально-виховної роботи з дітьми середнього дошкільного  віку  перебуває на високому рівні.

          Група працює за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Робота з розвитку мовлення здійснюється в різних видах діяльності: на спеціально організованих заняттях, в ігровій, трудовій, художній діяльності та під час різних режимних моментів. 

 

Результати навчально-виховного процесу.

             У 2019/2020   навчальному році організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі відбувалася  за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та чинними парціальними Програмами: «Радість творчості», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Грайлик», «Скарбниця моралі», «Граючись навчаємось», «Дошкільнятам про сталий розвиток».

              З метою оптимізації освітнього процесу відбулося  скорочення кількості фронтальних занять на користь індивідуальних та індивідуально-групових,  що дало змогу звільнити час для самовизначення кожної  дитини.

Для реального визначення рівня знань, умінь та навичок вихованців відповідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» двічі у навчальному році було проведено  моніторинг знань, умінь, навичок  дітей в усіх вікових групах.

Головна мета моніторингу – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей  дали змогу

зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

    Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них. Окреслилась позитивна динаміка  в  навчанні дошкільників та підготовці їх до школи.   За психологічними критеріями діагностики готовності дітей до школи було  отримано такі дані:

 • високий рівень готовності 60% дітей, які без труднощів засвоюють програмовий матеріал;
 • середній рівень готовності – 35% дітей, які теж засвоюють матеріал, але є проблема зорово – моторної  координації;
 • низький  рівень готовності – 5%, які погано засвоюють  матеріал (проблеми з правильністю вимови та малий словниковий запас, недостатньо розвинена увага,  пам'ять, мислення).

Зниження  в % відношенні  рівня готовності дітей пов’язано з переходом в дистанційний режим навчання з березня по травень.

               У ДНЗ протягом року  впроваджувалась  система роботи  щодо соціального захисту дітей  відповідно до  Конвенції «Про права дитини», формування початкової правової освіти, яка була в першу чергу спрямована на  розвиток у дітей правової культури.   Колективом ДНЗ  створені комфортні умови життя, змістового в усьому розмаїтті, емоційно насиченого , позитивно забарвленого. Це цікаві ігри, свята, розваги, які дали позитивний ефект у створенні відносин  між дорослими та дітьми, педагогами і батьками.  Забезпечується зв'язок  вихованців і педагогів дитячого садка і школи, побутує практика взаємовідвідування, педради, уроки, заняття, свята, розваги.  Наступність утворює простір  для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи  єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяло зближенню умов  виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

Вихователі груп  спрямовували свою роботу на забезпечення умов для своєчасного оволодіння  дітьми рідною мовою, формування мовленнєвої культури, розвиток логічного та творчого мислення.

Протягом навчального року планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. Вагомих результатів було досягнуто в роботі студій за інтересами, що охопили  різні напрямки роботи з дітьми. Члени студій по вивченню англійської мови, хореографії, художньої діяльності систематично демонстрували свої успіхи перед батьками  на святкових ранках, відкритих заходах.

Музичними керівниками Самарською Н.В., Судак О.Л.  на високому рівні забезпечувався емоційно – естетичний розвиток дошкільників.  Про це свідчать проведені свята та розваги, участь у районних конкурсах.

Велика увага приділялась фізкультурно – оздоровчій роботі, особливо вихованню свідомого ставлення до здоров'я . Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів здорового способу життя.  Інструктор з фізкультури та вихователі використовують прогресивні технології  ігрового навчання за допомогою інтегрованих оздоровчих занять та заходів), також нетрадиційного фізкультурного обладнання, тренажерів. На заняттях з фізичної культури та під час прогулянок підтримується рухова активність дітей. Активно проходили Дні здоров'я , Тижні безпеки. До цих заходів залучались різні фахівці:  медсестра, інструктор з фізкультури, музичні керівники, вихователі. Цікаві для дітей форми роботи (бесіди, тематичні свята, лялькові театралізовані вистави) дали можливість більш усвідомлено ставитись до процесу зміцнення та збереження здоров'я .

1.6. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

      Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.

       На сьогодні в закладі наявні: 2  комп’ютери, 2 ноутбука, 4 принтери. Протягом року функціонує офіційний сайт закладу, ведеться блог, що розкривав усі сфери життєдіяльності ДНЗ (відповідальний – Кулик В.М., вихователь-методист). Працівники ДНЗ приймали участь в заходах  щодо підвищення їх ІКТ-компетентності .   Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року

здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

 • ведення ділової документації;
 • використання електронної пошти, тощо;
 • проведення батьківських зборів, нарад;
 • використання Інтернет;
 • функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;
 • атестація педкадрів;
 • робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:

 • підвищити ефективність освітнього процесу (заощадив час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);
 • підвищити якість дошкільної (підвищилась динаміка занять, їх ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення, активізувалась пізнавальна діяльність дітей);
 • удосконалити систему управлінської діяльності в ДНЗ. Завдяки повному використанню ІКТ стало можливим проведення моніторингових процедур з різних аспектів управлінської діяльності: адміністративно-господарської роботи, адміністративно-педагогічної та контрольно-аналітичної діяльності;
 • підвищити рівень роботи методичної служби ДНЗ завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;
 • удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення інтернет - консультацій тощо.

Однак,  суттєвим недоліком  в роботі ДНЗ з питань інформатизації є низька ІКТ-компетентність деяких педагогів.

Виходячи з цього,  визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;
 • організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;
 • подальше розроблення і апробація технологій мультимедійного супроводу освітнього процесу;
 • оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ;
 • активізація батьків, педагогів та інших фахівців ДНЗ для створення єдиного інформаційного середовища;
 • систематично поповнювати розділи та поновлювати інформацію на офіційному сайті ДНЗ.

                           1.7. СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, , ходіння по ребристій дошці, соляній доріжці, каштанах та ґудзиках;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

- здійснювався постійний контроль за виконання фізкультурно-оздоровчих заходів;

- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, на консультаціях та батьківських зборах.

 В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей . Аналізуючи стан захворюваності дітей дошкільного закладу за рік, визначено її середні показники.

         Велике значення для зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх рухової активності мали заняття з фізичної культури, що проводились щоденно: в групах раннього віку – 2 заняття в залі, 3 – під час прогулянки; в групах молодшого дошкільного віку – 2 заняття в залі, 2 – під час прогулянки, 1 – пішохідний перехід, в групах середнього та старшого дошкільного віку – 3 заняття в залі, 2 – під час прогулянки, 1 – пішохідний перехід.  Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми.  В 2019 – 2020 навчальному році  під постійним контролем  було питання відвідування дітьми дошкільного закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити  відсоток безпричинного невідвідування дітьми  дошкільного закладу.

1.8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 

Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» ст.35, Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти  і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227, враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти  і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 №202/165 та іншої нормативної бази: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року    № 1591,  «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329), «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202.

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

 • відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;
 • прийому продовольчої продукції гарантованої якості;
 • збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
 •  дотриманню технології приготування їжі;
 • складанню перспективного меню;
 • організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

У дошкільному навчальному закладі було встановлено 3-х разове харчування. Харчування здійснювалось згідно з примірним двотижневим меню, погодженим з санітарною службою  та затвердженим керівником дошкільного закладу.

В ДНЗ здійснювався постійний контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів у котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів.  Документація з організації харчування велась своєчасно і чітко. Забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, меню-розгорток тощо. .

Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергували , згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний  спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на  виробничих  нарадах.

 

1.9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в КДНЗ № 5. У закладі в наявності «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу № 5». Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Дошкільний заклад повністю забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

За період з 01 вересня 2019 року по 01 вересня 2020 року в ДНЗ були проведені всі заплановані ремонтні роботи приміщення дошкільного закладу , групових кімнат та котельні.

Санітарний стан приміщень та ігрових майданчиків закладу постійно утримувався відповідно до нормативних санітарно-гігієнічних вимог.