Новоукраїнка. Новоукраїнський КЗДО «Берізка»
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Статут дошкільного закладу

 

 

            1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Новоукраїнський комунальний  навчальний дошкільний заклад №5 «Берізка» Новоукраїнського району, Кіровоградської області  створено на підставі  рішення            сесії          скликання   Новоукраїнської міської ради від                 №

 

 1. Юридична адреса  дошкільного навчального закладу : 

                     вул. Леніна,20

                     м. Новоукраїнка,

                     Новоукраїнський  район,

                     Кіровоградська обл.,

                     інд. 27100,   тел. 2 – 27 – 60,   2 – 38 – 84

 

 1. Тип  дошкільного навчального закладу  №5 «Берізка» - ясла – садок.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад  здійснює  свою діяльність відповідно до чинного законодавства, в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№305, іншими нормативно – правовими актами,  власним Статутом.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад №5 є юридичною  особою, має свою печатку і штамп.

 

 1. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, утримання та розвиток матеріально – технічної бази на підставі Типового переліку обов’язкового обладнання дошкільних закладів  та в межах затвердженого кошторису, організовує харчування та медичне обслуговування дітей.

 

 

 1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної освіти, її фізичний,  розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

 

 

 

 1. Головним завданням дошкільного навчального закладу є :

 

 • збереження та зміцнення фізичного , психологічного і духовного життя дитини.,
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,  державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших націй і народностей, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.,
 • формування особистості дитини , розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.,
 • виконання вимог  Базового компоненту дошкільної  освіти, впровадження державної  програми «Я у Світі»  та програми розвитку дітей  п’ятого року життя «Впевнений старт»
 • здійснення  соціально – педагогічного патронату сім’ї.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад:
 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти .,
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку  та зміцнення здоров’я  відповідно до санітарно – гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.,
 • формує у дітей гігієнічні навички на основі здорового способу життя, норми безпечної поведінки.,
 • є осередком поширення серед батьків психолого – педагогічних  та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.,
 • дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально – технічну базу.,
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту.

 

 1.  Дошкільний навчальний заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої  чинним законодавством,  Положенням  та даним Статутом.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед собою, батьками, суспільством і державою:  за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту».,  забезпечення рівня дошкільної  освіти у межах державних вимог  до її змісту, рівня і обсягу.

 

 1. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами  визначаються  угодами , що укладені  між ними.

 

 

 

 1.  КОМПЛЕКТУВАННЯ  ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКДАДУ

 

 1.  Заклад розрахований на 245 дітей.

 

 1. Групи комплектують за віковими ознаками.

 

 1. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку, з денним режимом  перебування дітей.

 

 1. Наповнюваність груп дітьми становить:

 

 • для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 осіб.,
 • для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб.

 

 1. Для зарахування дитини  в дошкільний навчальний заклад  необхідно пред’явити :
 • медичну довідку про стан здоров’я  дитини.,
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення.,
 • свідоцтво про народження дитини.

 

 1. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі  її хвороби, карантину,  на час щорічної  відпустки батьків,  а також 75 днів  у літній період не залежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

 

 1. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись
 • за бажанням батьків, або осіб, які їх заміняють.,
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає можливість подальшого перебуває в дошкільному закладі цього типу.,
 • не внесення плати за утримання дитини за встановлений термін.,
 • не відвідування дитиною без поважних причин дошкільного закладу більше місяця.

 

 1. Термін письмового повідомлення про відрахування дитини   - за 10 календарних днів до дня відрахування .

 

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Дошкільний навчальний заклад працює за 5 – ти денним  робочим тижнем, групи з 12 – ти годинним перебуванням дітей .

                   Вихідні дні – субота, неділя.

 1. Щоденний графік роботи  дошкільного навчального закладу:

початок  о 7 год.   Закінчення   о  19 год.

 

 

 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО -  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі  починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

 1. План роботи  дошкільного навчального закладу  схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується  з відділом освіти Новоукраїнської РДА. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Новоукраїнською  районною санітарно  – епідеміологічною  службою.

 

 1. Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмами : «Я у Світі», «Впевнений старт» та навчально – методичними посібниками,  затвердженими соціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

 

 1. У дошкільному закладі  визначена українська мова навчання і виховання.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад надає додаткові освітні  послуги : хореографія, гурток вивчення англійської мови, творча студія  у формі гурткової роботи.

 

 1. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб , які їх замінюють, за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та дошкільним закладом, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

    

 

 

 

      

 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ДОШКІЛЬНОМУ

 НАВЧАЛЬНОМУ   ЗАКЛАДІ

 

 1. Порядок  забезпечення продуктами харчування  - через торгівельні  мережі по індивідуальному замовленню.

 

 1. У дошкільному навчальному закладі  встановлено :  3 – х разове харчування.

 

 1. Контроль  за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням  термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного  закладу.

 

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ         НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

 

 1. Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі  здійснює Новоукраїнська районна лікарня, яка забезпечує  щорічний медичний огляд дітей,  моніторинг і корекцію стану  їх здоров’я, проводить лікувально – профілактичні заходи.

 

 1. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я,  фізичним розвитком дітей, організацію фізичного виховання, загартуванням,  дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил,  режимом та якістю харчування.

Контролює  своєчасне проходження обов’язкових  медичних оглядів працівниками дошкільного  закладу.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує  належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. Учасниками  навчально – виховного процесу у дошкільному  закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи , які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 2. За успіхи у роботі  встановлюються  такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, преміювання.

 

 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання  і навчання.,
 • захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.,
 • захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності., здоровий спосіб життя.

 

 1. Права батьків , або осіб, що їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу.,
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.,
 • брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу.,
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.,
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
  1. Обов’язки батьків, або осіб, які їх замінюють :
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку.,
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.,
 • слідкувати за станом здоров’я  дитини.,
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 1. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 2. Трудові відносини регулюються  законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Педагогічні працівники мають право :
 •    на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.,
 •    брати участь у роботі органів самоврядування закладу.,
 •    на підвищення кваліфікації,  участь у методичних обєднаннях, нарадах, тощо.,
 •   проводити  в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну,  пошукову роботу.,
 •   вносити  пропозиції щодо поліпшення роботи закладу.,
 •   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.,
 •   об’єднуватися  у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.,
 •   на  захист професійної честі та власної гідності.,
 •   інші  права , що не суперечать законодавству України.

 

 1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.,
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків.,
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.,
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням  професійного рівня, педагогічної майстерності , загальнополітичної культури.,
 • виконувати накази  та розпорядження керівництва.,
 • інші обов’язки , що не суперечать законодавству України.

 

 1.  Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу  керівником закладу.

 

 1. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність  за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством.

 

 1. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди  в Новоукраїнській  ЦРЛ – 2 рази на рік,  Новоукраїнській СЕС – 1 раз на рік.

 

 1. Педагогічні працівники підлягають атестації яка здійснюється , як правило, 1раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

 1. Педагогічні працівники , які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків,  умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1.   УПРАВЛІННЯ  ДОШКІЛЬНИМ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

 1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником Новоукраїнською міською радою  та  відділом освіти Новоукраїнської РДА.

 

 1. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий , який призначається і звільняється з посади районним  органом управління освітою за попереднім погодженням з міським головою  Новоукраїнської міської ради.

 

 1. Керівник дошкільного навчального закладу:
 • відповідає  за реалізацію завдань дошкільної освіти , визначених Законом України «Про дошкільну  освіту»,  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних умов до її змісту і обсягу.,
 • здійснює  керівництво і контроль  за діяльністю дошкільного навчального закладу.,
 • діє від імені  закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.,
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  дошкільного навчального закладу.,
 • відповідає  за дотриманням фінансової  дисципліни  та збереження матеріально – технічної бази закладу.,
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу.,
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх  виконання.,
 • затверджує  штатний розклад за погодженням із районним відділом освіти та засновником дошкільного  навчального закладу.,
 • контролює організацію  харчування і медичне обслуговування  дітей.,
 • затверджує  правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.,
 • забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.,
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей в  їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам.,
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів.,
 • організовує різні форми співпраці з батьками, або особами які їх заміняють.,
 • щороку звітує про навчально – виховну, методичну і  фінансово – господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків.

 

 1. Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному навчальному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять :  керівник і його заступники,  педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

 

 1. Педагогічна рада закладу :
 • розглядає  питання навчально – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення.,
 • організує  роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду.,
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота  педагогічної ради планується довільно відповідно  до потреб дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

 

 1. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, які скликаються не рідше 1 разу на рік.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

 • приймають Статут, зміни і доповнення.,
 • заслуховують звіт керівника закладу  з питань статутної діяльності закладу.,
 • розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного  навчального закладу.,
 • затверджують основні напрямки  вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

 

 

 1. МАЙНО  ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

 1. Відповідно до рішення                               сесії                  скликання Новоукраїнської міської ради №713 від 13 березня 2009 року (додаток №2)  дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління будівлі , споруди, комунікації, інвентар, обладнання,б ігрові майданчики та виділена присадибна ділянка площею 1,1 га.

 

 1.   ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. Фінансово – господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується на основі законодавства.

 

 1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти :
 • засновника.,
 • відповідних бюджетів,  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування.,
 • батьків або осі які їх заміняють.,
 • добровільні пожертви і цільові внески фізичних і юридичних осіб.,
 • інші надходження, не заборонені  чинним законодавством.
  1. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:
 • придбати,  орендувати необхідне йому обладнання та інше майно.,
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.,
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання  юридичним та фізичним особам для  провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.,

 

 1. Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

 1. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі  визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу  бухгалтерський  облік здійснюється через бухгалтерію Новоукраїнської міської ради.

 

 1.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 1. Основною формою контролю за діяльністю  навчального дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться  один раз на   десять  років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 1. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Новоукраїнської РДА .

 

 1. Зміст, форми та періодичність контролю  не пов’язаного  з навчально – виховним процесом  здійснюється Новоукраїнською міською радою.