Новоукраїнка. Новоукраїнський КЗДО «Берізка»
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Стратегія Розвитку закладу

Стратегія розвитку

Новоукраїнського комунального

 

закладу дошкільної освіти

«БЕРІЗКА»

Новоукраїнської  міської ради

 

на 2021 - 2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

           Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

 

           Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2026 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

 

            Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

 

              Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

 

               Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

 

              На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

 

             Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

 

             Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

  

 

 

 1.  Інформаційно-аналітична довідка

про діяльність Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти «Берізка»  Новоукраїнської  міської ради»

 

 

         Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

дошкільного навчального закладу є:

 

 

 1.   Поліпшення якості освітньої діяльності  за допомогою   впровадження в практику роботи ЗДО нового державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної освіти .  Забезпечення високого рівня компетентності дітей  дошкільного віку через систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини.

 

 1. Впровадження  системного підходу до формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я , основ  здорового способу життя, через впровадження комплексу різних засобів (гігієнічні фактори, фізичні вправи, чинники природного середовища)

 

 1. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальних мережах.

 

 1. Формування навичок медіаграмотності та ІКТ компетентності педагогічних працівників ЗДО;

 

 

 

     Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

 

 

 

 1. Інформаційні  відомості про заклад дошкільної освіти

 

      Комунальний    заклад дошкільної освіти «Берізка»   Новоукраїнської  міської     ради   Кіровоградської  області знаходиться  за адресою :

м. Новоукраїнка,

вул. Соборна, 20.

Тел. 2- 38 -84

Електронна адреса:  [email protected]

Сайт дошкільного закладу:  berizka.kirovedu.com

Директор : Донець Неоніла Євстафіївна, освіта вища, дошкільна,  стаж педагогічної роботи  років, на посаді завідувача  - .

Вихователь – методист: Кулик Валентина Миколаївна,  освіта вища,  стаж педагогічної роботи 34  роки, на посаді вихователя – методиста  - 10 років .

 

Проектна потужність -   240     місць.

 

         Відомості

  Показники

       Мова    навчання

українська

       Кількість  груп   усього

12

       1 молодші

3

       2 молодші

3

       середні

3

       старші

3

       Режим  роботи   груп

12 годин

       Кількість  вихованців

211

       Обслуговуючий  персонал

36

       Педагогічний  персонал

38

       Кількість працівників  усього       

74

 

 

 

 

 

 1. Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

 

Завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей здійснює педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу.

 

Всього педагогічних працівників – 19 осіб.

Директор

Вихователь-методист

Вихователі

Музичні керівники

Практичний психолог

Керівники гуртків

Інструктор з фізкультури

Асистенти вихователя

1

1

28

2

1

2

1

2

 

 

 1. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація  освітнього процесу

           Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес на основі освітньої програми на  навчальний рік, схваленого та затвердженого плану роботи  на навчальний рік та оздоровчий період.

           Освітню програму розроблено на основі Базового компонента дошкільної освіти. В ній зазначено навантаження на здобувачів освіти, орієнтовний розклад організованих занять, програмно-методичне забезпечення. В організації освітнього процесу педагоги керуються комплексною Освітньою програмою «Дитина» для дітей віком від 2 до 7 років та чинними парціальними програмами :

 

 1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Лохвицька Л.В .,

 1. «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот» Програма Богуш А. М. ,                                           
 2. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях»  авт. кол.: Богуш А. М., Сіданіч І. Л., Сучок В. Є .,
 3. «Україна – моя Батьківщина» Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» за наук. ред. Рейпольської О,Д., авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю.,
 4. «Вчимося жити разом» програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей (від 4 до 6-7років) Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.,
 5. «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.,
 6. «Інтелектуальна мозаїка» Парціальна програма інтелектуального розвитку дітей раннього та перед шкільного віку. Зданевич Л.В.,Пісоцька Л. С., Миськова Н.  М., Таранціца С. В.

   

 

Мета

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

 

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

 

 • забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;

 

 • забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

 

 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

 

 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження       в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 

 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

 

 • модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти;

 

 • -

 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;

 

 • формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;
 • створювати оновлене  відповідно до вимог часу  програмно – методичне забезпечення закладу;

 

 

                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

 

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:

 

 • комфорт та безпечні умови;
 • освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства   та дискримінації;
 • розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.
 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

 

 • моніторинг

 

 1. Система педагогічної діяльності:

 

 • кадрове забезпечення закладу освіти;
 • підвищення рівня компетенції

 

 1. Система управлінської діяльності:

 

 • стратегія і планування в ЗДО

 

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

 

 • бюджетне фінансування:

 

 • позабюджетне фінансування;

 

 • цільові кошти.

 

Очікувані результати:

 

 

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
 • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;
 • модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;
 • формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;
 • сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я як
 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

 

 

 

 

 

                                         Шляхи реалізації стратегії розвитку

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти

Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання

та праці

 

 • зробити дизайн освітнього середовища закладу освіти функціональним, який дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;

 

 • створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в закладі дошкільної освіти;

 

 • проводити роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;
 • навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;
 • дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
 • створювати умови для здорового харчування;

 

 • створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

№ з/п

 

Зміст заходів

Термін

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

2021-2026

Педагогічні

 

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

 

працівники

 

дітей

 

 

 

1.2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

2021-2026

Директор

 

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

 

 

1.3.

Проводити

навчання  працівників  з  охорони  праці  та

2021-2026

Заступник завідувача

 

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

 

 господарства

 

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

 

 

 

господарства

 

 

1.4.

Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

2021-2026

Заступник завідувача

 

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

 

 господарства

 

 

 

1.5.

Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

2021-2026

Заступник завідувача

 

сигналізацію.

 

 господарства

1.6.

Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

2021-2026

Заступник завідувача

 

пожежогасіння.

 

 господарства

1.7.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

2021-2026

Заступник завідувача

 

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

 

 господарства

1.8.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки

2021-2026

Педагогічні

 

життєдіяльності.

 

працівники

1.9.

Проводити атестацію робочих місць за умовами

2021-2026

Відповідальні особи

 

праці (1 раз на п’ять років)

 

 

1.10.

Забезпечити проведення планових медичних

2021-2026

Сестра медична

 

профілактичних оглядів працівників закладу.

 

старша

1.11.

Проводити

тематичні  тижні  знань  безпеки

2021-2026

Вихователь -

 

життєдіяльності та безпеки дитини

 

методист

1.12.

Працювати

над  створенням  здоров’язбережувального

2021-2026

Всі учасники

 

середовища в закладі дошкільної освіти.

 

освітнього процесу

 

 

Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Мета:

 

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

 

Зміст заходів

Термін

 

з/п

 

виконання

Виконавець

2.1.

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу, що  забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,  прав і свобод людини

 

Всі учасники

 

 

2021-2026

освітнього

 

 

 

процесу

2.2.

Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу,

 

Психолог ЗДО

 

 які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали

2021-2026

 

 

від булінгу, іншого насильства

 

 

 

 

 

  

2.3.

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

 

Директор,

 

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству

2021-2026

вихователь -

 

 

 

методист

 

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

 • забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;
 •   забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

 

 •   збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;

 

 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я;
  •    урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної електронної реєстрації дітей».

 

 

 

 

Всі учасники

 

2021 -2026

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття

2021 -2026

Завідувач, заступник

 

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

 

завідувача

 

 

 

 

 

 

 

господарства

1.3.

Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами.

 

 

Директор, вихователь

 

2021 -2026

– методист,

 

 

педагогічні

 

 

працівники

1.4.

Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

 

Всі учасники

 

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 

2021 -2026

освітнього процесу

 

 

 

1.5

 

 

 

Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення  індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

   2021 -2026

 

 

 

 

 

Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

 

 

 

 

 

1.6

 

  Забезпечити  умови  ефективної  реалізації     Базового компоненту дошкільної освіти

 

2021 -2026

 

Всі учасники

освітнього процесу

 

   1.7

 

 

Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні  педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології

 

2021 -2026

 

Педагогічні

працівники

 

1.8

 

Впроваджувати в педагогічний процес

здоров’язберігаючі    технології    соціально оздоровчі    проекти.

2021 -2026

 

Педагогічні

працівники

 

1.9

 

 

 

Забезпечувати  належний стан  медичного обслуговування дітей.

 

                                                                    

2021 -2026

 

 

 

Сестра медична старша

 

 

1.10

 

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться    в умовах ЗДО

 

2021 -2026

 

Директор,

Сестра медична старша

1.11

 

 

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування  дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням  натуральних норм харчування та врахування віку.

2021 -2026

 

 

Директор,

Сестра медична старша

 

1.12

 

 

Здійснювати контроль за якістю харчування  

та  медичного обслуговування дітей   різних вікових  категорій, відповідно до потреб розвитку.

2021 -2026

 

 

Сестра медична

старша, працівники

харчоблоку

 

1.13

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій

2021 -2026

Директор, сестра медична старша

 

 

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

 

Мета:  Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

 

Всі учасники

 

досягнень вихованців

2021 -2026

освітнього процесу

1.2.

Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою

2021 -2026

Всі учасники

 

виявлення творчих та обдарованих дітей

 

освітнього процесу

 

Система педагогічної діяльності. Кадрове забезпечення закладу освіти

 

Мета:  оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти;

              оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

 

              підготовка та підтримка компетентного педагога

 

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

2021

Директор

 

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

 

 

 

штатного розпису та освітньої програми

 

 

 

1.2.

Забезпечити

100%

володіння

педагогічними

 

Директор, вихователь

 

працівниками

ЗДО

інноваційних

технологій   та

2021 -2026

методист, практичний

 

впровадження їх навчально-виховний процес.

 

психолог, педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

 

 

 

1.3.

Здійснювати

атестацію   педагогічних   працівників

 

Директор, вихователь

 

відповідно до Типового положення про атестацію.

2021 -2026

методист, практичний

 

 

 

 

 

 

психолог, педагогічні

 

 

 

 

 

 

працівники

1.4.

Використовувати педагогічними працівниками

новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації

освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування

ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь

вихованців відповідно до освітньої програми.

 

Директор, вихователь

 

2021 -2026

методист, практичний

 

 

психолог, педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

1.5.

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

 

Директор, вихователь

 

педагогічних працівників навчальних закладів.

2021 -2026

методист, практичний

 

 

 

 

 

 

психолог, педагогічні

 

 

 

 

 

 

працівники

1.7.

Забезпечувати

 

обов’язкове

проходження

 

Директор, вихователь

 

педагогічними

працівниками   закладу

курсової

2021 -2026

методист,

 

підготовки  у міжатестаційний  період  відповідно  до

 

педагогічні

 

перспективного плану.

 

 

працівники

1.8.

Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

 

Директор, вихователь

 

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

2021 -2026

методист, практичний

 

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

 

психолог, педагогічні

 

здійснення методичної ,інноваційної ,дослідно-

 

працівники

 

експериментальної роботи

 

 

 

 

Постійне підвищення рівня професійної компетентності

 

та майстерності педагогічних працівників

 

Мета:

 

 • створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників;

 

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації освітньої роботи з дошкільниками;

 

 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

 

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

 

 

 

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Впроваджувати

систему

методичних

заходів,

 

Директор, вихователь

 

2021 -2026

методист,

 

спрямованих на розвиток професійної компетентності,

 

педагогічні

 

творчих можливостей педагогів.

 

 

працівники

1.2.

Створювати умови для систематичного поповнення та

2021 -2026

Директор, вихователь

 

використання  педагогічними

працівниками

закладу

 

методист

 

методичного фонду літератури, методичних матеріалів,

 

 

 

інтернет-ресурсу.

 

 

 

 

 

1.3.

Залучати  педагогів  до  вивчення  та  впровадження

 

Директор, вихователь

 

інноваційних    педагогічних    технологій,   методик,

2021 -2026

методист

 

програм.

 

 

 

 

 

1.4.

Забезпечувати  якісний  моніторинг  стану  освітньої

2021 -2026

Всі учасники

 

діяльності педагогічних працівників.

 

 

освітнього процесу

1.5.

Постійно оновлювати відповідно до сучасних

2021 -2026

Педагогічні

 

вимог навчально-методичне забезпечення

 

працівники

 

освітнього процесу.

 

 

 

 

 

            4.Система управлінської діяльності.

     стратегія і планування в ЗДО

 

Мета:  створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

 

№ з/п

 

 

Зміст заходів

 

 

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

 

Директор,

 

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

2021 -2026

вихователь - методист

 

урахуванням освітньої програми закладу

 

 

 

 

1.2.

Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

2021 -2026

Директор

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Розподілити

обов’язки та повноваження між

 

Директор

 

адміністрацією   закладу   освіти   для   забезпечення

2021 -2026

 

 

ефективного

управління

закладом

освіти

та

 

 

 

вдосконалення якості освітньої діяльності.

 

 

 

1.4.

Утримувати у належному стані будівлі,

приміщення,

 

Заступник завідувача

 

обладнання закладу освіти

 

 

 

 

2021 -2026

господарства

1.5.

Створити

у

закладі

систему

інформаційного

 

Директор

 

забезпечення

тому

числі

 

електронний

2021 -2026

 

 

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

 

 

 

роботи з даними.

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

 

Директор

 

діяльності

 

різноманітних

форм

 

громадського

2021 -2026

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Створити

умови    для    формування    відкритого

 

Директор

 

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

2021 -2026

 

 

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

 

 

 

значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі,

 

 

 

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

 

 

 

1.8.

Створити

психологічно  комфортне

середовище

яке

 

Директор

 

забезпечує

 

конструктивне

спілкування   учасників

2021 -2026

 

 

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

 

 

 

довіри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

2021 -2026

Директор

 

відкритих загальнодоступних ресурсах