Новоукраїнка. Новоукраїнський комунальний ДНЗ № 5 «Берізка»
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Кошторис

  КОШТОРИС  на  2017 рік

 

 

 

 

34403640 Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад №5 "Берізка"

 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 

м.Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету _________Районний__________________________________,

   

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти вик.ком.Нов.міської ради,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________,

 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _

 

 

 

       

(грн.)

 

Найменування

Код

Усього на рік

 

РАЗОМ

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х 

6 531 925

204 300

6 736 225

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

6 531 925

х

6531925

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

204300

204300

 

 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000 

х

204300

204300

 

 

       *за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з                                   функціональною класифікацією

25010100

 

204300

 

 

 

       *за  оренду майна бюджетних установ

25010300

х

 

0

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000 

х

0

0

 

 

        *від отримання грантів та дарунків

25020100

х

0

0

 

 

 інші надходження, у т. ч.

 

х

 

0

 

 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

0

 

 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

0

0

0

 

 

     *кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

 

 

0

 

 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х 

6 531 925

204 300

6 736 225

 

 

Поточні видатки

2000 

6 531 925

204 300

6 736 225

 

 

Оплата праці 

2110 

3 728 180

0

3 728 180

 

 

Заробітна плата 

2111 

3 728 180

 

3 728 180

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112 

 

 

0

 

 

Нарахування на оплату праці

2120 

820 201

 

820 201

 

 

Використання товарів і послуг

2200 

1 979 544

204 300

2 183 844

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

280 850

 

280 850

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

1000

 

1 000

 

 

Продукти харчування 

2230 

590 200

204 300

794 500

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

187 149

 

187 149

 

 

Видатки на відрядження 

2250

5438

 

5 438

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

914 907

0

914 907

 

 

Оплата теплопостачання 

2271

 

 

0

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

47500

 

47 500

 

 

Оплата електроенергії  

2273

210757

 

210 757

 

 

Оплата природного газу 

2274 

 

 

0

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

2275

656 650

 

656 650

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

0

0

0

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

 

 

0

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

 

 

0

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

0

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

0

 

 

Поточні трансферти

2600 

0

0

0

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

 

 

0

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

 

 

Соціальне забезпечення 

2700

0

0

0

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

2710

 

 

0

 

 

Стипендії 

2720

 

 

0

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 

 

0

 

 

Інші поточні видатки

2800

4000

 

4 000

 

 

Капітальні видатки

3000

0

0

0

 

 

Придбання основного капіталу

3100 

0

0

0

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

 

 

0

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

0

0

0

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

 

 

0

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

 

 

0

 

 

Капітальний ремонт 

3130 

0

0

0

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

 

 

0

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

 

 

0

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140 

0

0

0

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

 

 

0

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

 

 

0

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

 

 

0

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150 

 

 

0

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160 

 

 

0

 

 

Капітальні трансферти

3200 

0

0

0

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

 

 

0

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

 

 

0

 

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

 

 

0

 

 

Капітальні трансферти населенню 

3240 

 

 

0

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110 

0

0

0

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

0

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

 

 

0

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

 

 

0

 

 

        Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

        0

 

Нерозподілені видатки

9000 

 

 

        0